Algemene voorwaarden

1. Verblijfsperiode: De huurder heeft recht op het gebruik van de visstek volgens het vis reglement van Carp District Walenhoek, voor de periode zoals bepaald in de overeenkomst tussen de beide partijen. Buiten de overeengekomen periode heeft de klant-huurder geen enkel recht op de visstek.
2. De boeking: De boeking wordt gerealiseerd tussen de verhuurder en de huurder. Carp District Walenhoek houd zich het recht voor een boeking te weigeren, onder bepaalde omstandigheden.
3. betaling: Bij boeking betaalt u direct het verschuldigde bedrag om de week vast te zetten. Binnen 7 dagen kunt u de boeking annuleren. na 7 dagen is annuleren niet meer mogelijk.
4. Staat van het eigendom: Het terrein, viswater en eigendommen word door ons met regelmaat gecontroleerd.  indien er toch zaken zijn die afwijken van de beschrijving of als er schade zou zijn dient u dit onmiddellijk te melden aan de eigenaar of de ter plaatsen verantwoordelijke.Het probleem word dan zo snel mogelijk opgelost. Klachten die niet tijdens het verblijf worden gemeld, worden achteraf niet meer aanvaard.
5. Waarborg: U bent verplicht een borg te betalen van 100,- Euro. De eigenaar of de verantwoordelijke ter plaatse heeft het recht u de toegang tot de visstek of het domein te ontzeggen indien aan deze voorwaarden niet word voldaan. Bij eventuele schade door huurder, mag het te vergoeden bedrag ingehouden worden van de borg.
6. Tijd aankomst en vertrek: Het is belangrijk dat u de aankomst en vertrektijd respecteert. Dit kan alleen in overleg met de eigenaar afwijken.
7. Aantal toegelaten personen: Het aantal mensen dat gebruik mag maken van een stek is 2.
8. Annulerings voorwaarden: Na boeking heeft u 7 dagen bedenktijd en kunt u kosteloos annuleren. Na 7 dagen is de boeking definitief en heeft u geen recht op terug gaven van uw geld. Zorg zelf voor een annulerings verzekering.
9. Aansprakelijkheid: Carp District Walenhoek kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de door huurder of derden geldende schade, ten gevolge van het verblijf op het domein. Bij het betreden en verblijven op het terrein is dit geheel op eigen risico.
10. Annuleren door Carp District Walenhoek: Het annuleren door de verhuurder geeft de huurder recht op teruggaaf van het betaalde bedrag.
11. Klachten: Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de eigenaar of derden dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de eigenaar of verantwoordelijke ter plaatsen, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan uw verblijf, dan moet deze onverwijld schriftelijk worden gemeld bij Carp District Walenhoek.

12. Geschillen: Op alle geschillen tussen Carp District Walenhoek en huurder zijn de algemene voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing.